Organizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy miasta Zawiercie

 

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy miasta Zawiercie

Realizując złożenia Rozporządzenia MEN z dn. 28 lutego 2013 r. nakładające na biblioteki pedagogiczne „organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli” Biblioteka podjęła starania o jej zorganizowanie. Do udziału w sieci zaproszono nauczycieli-bibliotekarzy miasta Zawiercie z wszystkich typów szkół. 24 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie inaugurujące zawiązującej się sieci współpracy i samokształcenia.  Na pierwsze spotkanie zaproszono Pana Krystiana Szczęsnego -pracownika Wydziału Regionalnego PBW w Katowicach, który zaprezentował nauczycielom opowieść nt. „Formy książki w starożytności i średniowieczu. Fotografie bibliotek Kandidy Hoffer”. Spotkanie zgromadziło 12 nauczycieli.