NARODOWE CZYTANIE 2015

 

NARODOWE CZYTANIE 2015

     5 września 2015 r. PBW Filia w Zawierciu włączyła się w czwartą już edycję Narodowego Czytania zainicjowaną przez Prezydenta RP., której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

    W przygotowanie spotkania włączyli się nauczyciele bibliotekarze i uczniowie z : I LO im. ST. Żeromskiego w Zawierciu, , I Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki SP  nr 9 w Zawierciu,  Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu.

    We wspólnym czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego Pani Agata Jarza-Korpyś, Pani Bożena Gwizdek-Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zawierciu, metodyk do spraw bibliotek Pani Joanna Szlama, Pan Janusz Ochocki –lokalny artysta-muzyk, Liderka Kawiarenki Literackiej Pani Halina Kula-Żmuda, Słuchacze Kawiarenki Literackiej działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, nauczyciele bibliotekarze zawierciańskich szkół  (SP nr 6, 9, 11, I LO, Gimnazjum nr 1, Zakład Poprawczy ) oraz miłośnicy twórczości Aleksandra Głowackiego.

    Narodowe Czytanie w Bibliotece Pedagogicznej miało charakter plenerowy, a czytanie odbywało się w godzinach od 1000-1200. Na placyku przed biblioteką dla uczestników spotkania specjalnie na tę okoliczność zaaranżowano wystawę Sklepu Wokulskiego, pokoju starego Subiekta Rzeckiego, wystawę pt. „Droga powieści na ekran” oraz wystawę książek Bolesława Prusa i publikacji dotyczących pisarza.
    Osoby które zabrały ze sobą własne egzemplarze „Lalki” miały możliwość opatrzyć je okolicznościową pieczęcią, którą biblioteka otrzymała z kanelarii Prezydenta RP. Egzemplarze powieści stemplował osobiście „Bolesław Prus” , w którego rolę wcielił się uczeń z  I LO im. Żeromskiego w Zawierciu.

   Ciekawym akcentem spotkania był wykład Pani Haliny Kuli- Żmudy wprowadzający w tematykę powieści; dzieci i dorośli mieli także okazję zapoznać się z ciekawostkami z życia powieściopisarza. Spotkaniu towarzyszył występ muzyczny Pana Janusza Ochockiego oraz uczennicy Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu.

   Czytaniu towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których projektowały one zakładki do książek oraz kolorowały wydruki lalek. Bibliotekarze dla przybyłych gości przygotowali słodki poczęstunek. 

   Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć udziału w następnych edycjach Narodowego Czytania.

O Narodowym Czytaniu w Naszej bibliotece w sieci